RYCHLÝ VÝBĚR
KNIHY
KOSMETIKA
ŠPERKY
MÓDNÍ DOPLŇKY
MODELÁŽ NEHTŮ
KLIENTSKÁ LINKA
Volejte
+420 608 848 090
pondělí - pátek
od 8:30 do 18:00 hod.
NEPŘEHLÉDNĚTE
Parfémy inspirované světovými vůněmi.
Parfémy jsou vyráběny v několika různých koncentracích a každý z nich má své určité výhody.
Pilníky na nehty mají různou hrubost. Proto si vyberte ten správný.
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook instagram instagram 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

1. Kdo je zodpovědný za ochranu Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je provozovatel internetového obchodu obchod.lagarto.cz

Jitka Kopincová
IČ: 467 30 648
Peškova 517
403 31 Ústí nad Labem
E-mail: obchod@lagarto.cz
Telefon: +420 603 193 647


2. Které údaje a za jakým účelem od Vás získáváme

a) Údaje shromažďované z právního titulu za účelem plnění Kupní smlouvy a plnění požadavků Zákona o účetnictví:
- jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresa, název firmy, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail,
- objednané zboží, údaje k objednávce o platbách, reklamacích a vrácení zboží.

Pokud nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme schopni Vám zboží prodat, protože bychom tím porušili zákon.

b) Údaje shromažďované z titulu oprávněného zájmu za účelem zajištění bezpečnosti Vašich údajů a zlepšení komfortu nakupování:

Údaje nutné k vytvoření Vašeho uživatelského účtu (vytvoření účtu je dobrovolné, k nákupu není tento účet bezpodmínečně nutný):
- e-mail a heslo (slouží k ověření Vaší identity při přihlašování k uživatelskému účtu),
- údaje pro předvyplnění hlavičky Vaší objednávky při opakovaných nákupech.

Uživatelský účet Vám usnadní pořízení objednávky automatickým předvyplněním některých jejich údajů, sledování historie Vašich objednávek, opakovaný tisk dokladů, sledování stavu objednávky a procesu jejího doručování.
Vaše heslo v uživatelském účtu neukládáme, pouze jeho otisk (hash), ze kterého není možné heslo zpětně určit. Nemusíte se proto bát jeho zneužití, v případě, že stejné heslo používáte i jinde.

Uživatelský účet můžete kdykoli zrušit v sekci Můj účet. Tím Váš uživatelský účet zanikne spolu se všemi jeho údaji. I poté, co svou registraci zrušíte, budeme dále evidovat Vaše objednávky a faktury viz článek 2. odstavec a) a článek 5., abychom neporušili zákon.

Cookies nutné pro funkci programu affiliate
Jde o malé soubory, které ukládáme do Vašeho počítače v případě, že jste na náš e-shop přišli z internetového odkazu partnera. Partner pak může být za Vaše nákupy odměňován, protože náš e-shop na internetu propaguje a přivádí nám tím zákazníky.
Žádné osobní ani jiné cookies nepoužíváme, a proto k užívání cookies nepotřebujeme Váš souhlas.

c) Údaje vyžadující Váš souhlas:
- souhlas se zasíláním novinek (souhlas je dobrovolný, nemusíte jej poskytnout).

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme zasílat e-mailové zprávy o tom, co je nového v našem e-shopu. E-maily rozesíláme maximálně jednou měsíčně. Souhlas se zasíláním můžete kdykoli odvolat v sekci Můj účet.


3. Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme

Vaše osobní údaje používáme:
a) k účelům uvedeným v článku 2.,
b) pro komunikaci s Vámi a k odpovědím na Vaše dotazy a připomínky,
c) anonymizované údaje (údaje, ze kterých není poznat Vaše identita) můžeme libovolně použít k vedení našich statistik, analýze chování zákazníků obecně, ke zlepšování našich služeb a uchovávat je libovolnou dobu.

Jiným způsobem Vaše osobní údaje nezpracováváme a nepoužíváme je k automatickému rozhodování ani k Vašemu profilování.


4. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k plnění účelu, pro který byly získány (viz článek 2.), pokud to zákony nevyžadují jinak.


5. Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout dalším subjektům:

a) zpracovatelům pro zajištění výše popsaných účelů (článek 2.). Zpracovatelé mohou použít Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění daného účelu.
Jde zejména o:
- poskytovatele účetních služeb,
- poskytovatele hostingových a serverových služeb,
- služby programátora,
- služby doručení zásilky,

b) státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ...) a to pouze v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.


6. Jaké jsou ve vztahu k osobním údajům Vaše povinnosti

Vaší povinností je:
- uvádět své osobní údaje vždy správně a pravdivě,
- na objednávkách a při komunikaci s námi musíte uvádět vždy své aktuální údaje,
- chránit své přístupové údaje, aby nedošlo k jejich zneužití.

V případě změn byste měli včas aktualizovat i svůj uživatelský účet. Předejdete tomu, že se na objednávku dostanou staré neplatné údaje a Vy je zapomenete opravit.


7. Jaká jsou ve vztahu k osobním údajům Vaše práva

Vaše práva podle platných zákonů:
- právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme,
- právo na opravu těchto údajů,
- právo na jejich vymazání nebo blokování,
- právo vznést námitku proti zpracování dat podle článku 2. odstavec b),
- právo na přenositelnost (právo získat své údaje v běžném, strojově čitelném formátu).

Pro uplatnění těchto práv je třeba nám napsat písemnou žádost na naše kontaktní údaje uvedené v článku 1. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Z důvodu složitosti lze dobu prodloužit o další dva měsíce.

- právo podat stížnost

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete kdykoli obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Datum účinnosti: 25.5.2018

Poznámka:
Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit. Pokud obsah dokumenu změníme, budeme datum účinnosti aktualizovat.

NÁKUPNÍ KOŠÍK
0 položek
Můj košík  /  Pamatováček (0)
ZÁKAZNÍK:
BUDE VÁS ZAJÍMAT
NÁŠ TIP
Povídání o zdraví
Pojďte si popovídat u naší zdravé kávy o vašem zdraví.
Leták parfémů CLARIS BEAUTY
Stáhněte si tetáček parfémů CLARIS BEAUTY a vyberte si s kamarádkami vklidu u kávy.
SPECIÁL
Zdobení fólií
Jak na to?
Nail Art
Připravili jsme pro Vás malou ukázku Nail Artu od francouzské slečny s přezdívkou Tartofraises, která se opravdu vyzná!
Jak na Water Marble
Co, že to vlastně Water Marble je? A jak na to?
Created 01/2012 | xhtml | css |  
Grafické studio Lagarto  | O zdraví  | Registrace Global 3000, poctivé mlsání